На главную страницу  На главную страницу     Поиск по сайту  Поиск по сайту     Написать письмо  Написать письмо     Карта сайта  Карта сайта
Агро Перспектива
Мы есть на: 
   

АГРО ФОТО

ДЕНЬ ПОЛЯ КОНТИНЕНТАЛ ФАРМЕРЗ ГРУПП
 


Главная > Публикации > Законодательство

П О С Т А Н О В А Деякі питання реалізації пункту 11.21 статті 11 Закону України "Про податок на додану вартість"

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А від 11 лютого 2010 р. N 152 Київ
Деякі питання реалізації пункту 11.21 статті 11 Закону України "Про податок на додану вартість"
Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити Порядок нарахування, виплати і використання дотацій сільськогосподарським товаровиробникам за поставлені ними переробним підприємствам молоко та м'ясо в живій вазі, що додається.
2. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Кабінету Міністрів України від 2 квітня 2009 р. N 291 ( 291-2009-п ) "Про реалізацію пункту 11.21 статті 11 Закону України "Про податок на додану вартість" (Офіційний вісник України, 2009 р., N 24, ст. 794).
3. Державному казначейству:
зберегти відкриті в органах Державного казначейства переробним підприємствам згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 2 квітня 2009 р. N 291 ( 291-2009-п ) "Про реалізацію пункту 11.21 статті 11 Закону України "Про податок на додану вартість" (Офіційний вісник України, 2009 р., N 24, ст. 794) небюджетні рахунки для зарахування сум податку на додану вартість з метою виплати дотацій сільськогосподарським товаровиробникам за поставлені ними молоко та м'ясо в живій вазі і забезпечити за заявами таких підприємств відкриття відповідних рахунків. Залишки коштів на зазначених рахунках переробних підприємств станом на 24 листопада 2009 р. не підлягають перерахуванню до державного бюджету і використовуються на цілі, передбачені Порядком, затвердженим цією постановою;
подавати до 15 числа другого місяця, що настає за звітним кварталом, Міністерству фінансів, Державній податковій адміністрації та Міністерству аграрної політики узагальнену інформацію про рух коштів переробних підприємств на небюджетних рахунках.
Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО
Інд. 22 Teкст взятo з сайту BPУ - http://zakon1.rada.gov.ua
ЗАТВЕРДЖЕНО постановою Кабінету Міністрів України від 11 лютого 2010 р. N 152
ПОРЯДОК нарахування, виплати і використання дотацій сільськогосподарським товаровиробникам за поставлені ними переробним підприємствам молоко та м'ясо в живій вазі
1. Цей Порядок визначає механізм нарахування, виплати і використання переробними підприємствами всіх форм власності, які мають власні або орендовані переробні потужності, дотацій сільськогосподарським товаровиробникам незалежно від форми власності і господарювання, включаючи ведення особистого селянського господарства (далі - товаровиробники), за поставлені ними починаючи з 31 грудня 2009 р. таким підприємствам молоко та м'ясо в живій вазі (далі - дотації).
Дія цього Порядку не поширюється на операції з:
поставки молока, молочної продукції, м'яса та м'ясопродуктів, виготовлених переробними підприємствами з імпортованої сировини та сировини, поставленої не в живій вазі і такої, що не є сировиною власного виробництва товаровиробника;
поставки імпортованої сировини;
поставки молока та м'яса в живій вазі посередниками;
переробки сировини на давальницьких умовах.
2. Для визначення розміру дотацій переробні підприємства проводять щомісяця попередній розрахунок обсягу надходження і спрямування сум податку на додану вартість, нарахованого на вартість поставлених молока, молочної продукції, м'яса та м'ясопродуктів, виготовлених з поставлених товаровиробниками молока та м'яса в живій вазі (у розрізі видів сільськогосподарських тварин) (далі - готова продукція), за формою згідно з додатком 1. Переробні підприємства погоджують попередній розрахунок з управліннями агропромислового розвитку районних, головними управліннями агропромислового розвитку обласних і управлінням промисловості та агропромислового розвитку Севастопольської міської держадміністрацій, Міністерством аграрної політики Автономної Республіки Крим, переробні підприємства, що зареєстровані у м. Києві, - з Головним управлінням агропромислового розвитку Київської облдержадміністрації, а переробні підприємства системи Укоопспілки - із споживчими товариствами (спілками споживчих товариств).
На підставі попереднього розрахунку переробне підприємство визначає суму податку на додану вартість, яка надійде під час поставки готової продукції, та суму податку на додану вартість, що нараховується (перераховується) постачальникам товарів (робіт і послуг), а також розмір дотації на гривню вартості молока та м'яса в живій вазі без урахування податку на додану вартість.
Розмір дотації застосовується однаково до всіх товаровиробників за продукцію одного товарного виду пропорційно вартості поставлених молока та м'яса в живій вазі без урахування податку на додану вартість.
3. Переробні підприємства під час приймання поставлених молока та м'яса в живій вазі виписують приймальні квитанції товаровиробникам за формами ПК-1 і ПК-3 ( va206400-89 ), а тим, що ведуть особисте селянське господарство, - за формами ПК-2 і ПК-3а ( va206400-89 ).
У приймальних квитанціях зазначається, крім ваги і вартості молока та м'яса в живій вазі, сума податку на додану вартість, сплачена у складі вартості такої продукції, та суми дотацій, що підлягають виплаті товаровиробнику виходячи із загального обсягу закуплених молока та м'яса в живій вазі і розміру дотації, визначеної за проведеним відповідно до пункту 2 цього Порядку попереднім розрахунком.
4. Сума податку на додану вартість, що піддягає зарахуванню на небюджетний рахунок, відкритий переробному підприємству в територіальному органі Державного казначейства (далі - небюджетний рахунок), визначається щомісяця відповідно до декларації з податку на додану вартість (переробного підприємства).
Перераховані товаровиробникам з поточних рахунків переробних підприємств без зарахування на небюджетні рахунки суми податку на додану вартість, що розраховуються такими підприємствами за декларацією з податку на додану вартість (переробного підприємства), а також суми податку на додану вартість, не зараховані на небюджетні рахунки та виплату яких здійснено з небюджетних рахунків з порушенням вимог цього Порядку, зокрема з порушенням строків, установлених законодавством для сплати податку на додану вартість, вважаються такими, що використовуються не за призначенням і підлягають стягненню до державного бюджету, що не звільняє переробні підприємства від виплати дотацій у відповідних сумах.
5. Переробні підприємства за результатами діяльності за кожний звітний (податковий) період ведуть окремий податковий і бухгалтерський облік операцій з поставки готової продукції.
За результатами зазначеного обліку переробні підприємства визначають відповідно до вимог Закону України "Про податок на додану вартість" ( 168/97-ВР ) суми податкових зобов'язань та податкового кредиту, які виникають у зв'язку з переробкою та поставкою готової продукції, і складають декларацію з податку на додану вартість (переробного підприємства), яка разом з декларацією щодо іншої діяльності подається до органу державної податкової служби за місцем реєстрації переробного підприємства як платника податку на додану вартість у порядку і в строки, встановлені зазначеним Законом ( 168/97-ВР ), з урахуванням вимог нормативно-правових актів ДПА.
Визначена до сплати за декларацією з податку на додану вартість (переробного підприємства) сума податку на додану вартість зараховується переробним підприємством на небюджетний рахунок у строки, встановлені для сплати податку на додану вартість. Переробне підприємство не пізніше останнього календарного дня місяця, що настає за звітним (податковим) періодом, подає за кожний звітний (податковий) період для підтвердження сплати сум податку на додану вартість реєстр платіжних доручень на фактично зараховані на небюджетний рахунок кошти і виписку територіального органу Державного казначейства з такого рахунка. Сума податку на додану вартість, щодо якої переробне підприємство не подало органу державної податкової служби підтвердження щодо зарахування її на небюджетний рахунок, вважається такою, що використовується не за призначенням і підлягає стягненню до державного бюджету.
У разі встановлення за декларацією з податку на додану вартість (переробного підприємства) факту перевищення суми податкового кредиту над сумою податкових зобов'язань така сума перевищення покривається податковими зобов'язаннями наступних звітних (податкових) періодів.
Якщо виготовлені (надані) або придбані товари (послуги), основні фонди використовуються переробним підприємством частково для виготовлення готової продукції, а частково для виготовлення (надання) інших товарів (послуг), сума сплаченого (нарахованого) податкового кредиту розподіляється виходячи з частки використання таких товарів (послуг), основних фондів за операціями з виготовлення готової продукції та за іншими операціями.
6. Переробні підприємства проводять щомісяця розрахунок дотацій згідно з додатком 2 за фактичними даними про обсяги закупленого молока та м'яса в живій вазі і зарахування на небюджетний рахунок сум податку на додану вартість. Остаточна виплата дотацій здійснюється на підставі зазначеного розрахунку та відповідно до пункту 7 цього Порядку.
Виплата дотації з урахуванням авансового платежу здійснюється не менш як два рази на місяць.
7. Перерахування товаровиробникам коштів за поставлені ними молоко і м'ясо в живій вазі здійснюється за платіжними дорученнями з поточного рахунка переробного підприємства, а дотацій - з його небюджетного рахунка на окремі рахунки товаровиробників (крім тих, що ведуть особисте селянське господарство), які вони повинні відкрити в обслуговуючих банках протягом одного звітного періоду та реквізити яких повинні офіційно повідомити переробним підприємствам.
Виплата товаровиробникам, які ведуть особисте селянське господарство, коштів за поставлене ними переробному підприємству молоко та м'ясо в живій вазі, а також дотацій здійснюється у касі підприємства. Зазначена виплата може здійснюватися уповноваженими переробним підприємством особами. Для виплати дотацій готівкою переробне підприємство подає відповідному територіальному органові Державного казначейства платіжні доручення на перерахування необхідних коштів з небюджетного рахунка на свій поточний рахунок для подальшого їх отримання готівкою та внесення до каси підприємства.
8. Дотації спрямовуються на поповнення обігових коштів товаровиробників.
9. Контроль за правильністю визначення сум податку на додану вартість та їх зарахуванням за платіжними дорученнями на небюджетні рахунки здійснюють органи державної податкової служби.
10. Переробні підприємства і товаровиробники ведуть бухгалтерський і податковий облік розрахунків з податку на додану вартість у порядку, встановленому законодавством.
11. Переробні підприємства подають до 5 числа другого місяця, що настає за звітним кварталом, управлінням агропромислового розвитку районних, головним управлінням агропромислового розвитку обласних, управлінню промисловості та агропромислового розвитку Севастопольської міської держадміністрацій і Міністерству аграрної політики Автономної Республіки Крим, а переробні підприємства, що зареєстровані у м. Києві, - Головному управлінню агропромислового розвитку Київської облдержадміністрації звіти про рух коштів на небюджетних рахунках за формою, встановленою Мінагрополітики, Мінфіном, ДПА і Державним казначейством.
Управління агропромислового розвитку райдержадміністрацій узагальнюють наведені в зазначених звітах дані в розрізі переробних підприємств і подають до 8 числа другого місяця, що настає за звітним кварталом, головним управлінням агропромислового розвитку обласних, управлінню промисловості та агропромислового розвитку Севастопольської міської держадміністрацій та Міністерству аграрної політики Автономної Республіки Крим для узагальнення і подання відповідної інформації до 12 числа другого місяця, що настає за звітним кварталом, Мінагрополітики.
Мінагрополітики інформує до 25 числа другого місяця, що настає за звітним кварталом, Мінфін і ДПА про рух коштів на небюджетних рахунках в розрізі регіонів.
12. Контроль за використанням сум податку на додану вартість, що спрямовуються на виплату дотацій, здійснюють управління агропромислового розвитку районних, головні управління агропромислового розвитку обласних і управління промисловості та агропромислового розвитку Севастопольської міської держадміністрацій, Міністерство аграрної політики Автономної Республіки Крим, інспекції якості та формування ресурсів сільськогосподарської продукції обласних та Севастопольської міської держадміністрацій, республіканська державна інспекція закупівель та якості сільськогосподарської продукції Автономної Республіки Крим, органи державної податкової служби і фінансові органи разом із споживчими товариствами.
Інспекції якості та формування ресурсів сільськогосподарської продукції обласних та Севастопольської міської держадміністрацій, республіканська державна інспекція закупівель та якості сільськогосподарської продукції Автономної Республіки Крим здійснюють контроль за правильністю визначення і своєчасністю нарахування та виплати дотацій, а також проводять щомісячний моніторинг їх нарахування та виплати, за результатами якого подають до 10 числа другого місяця, що настає за звітним кварталом, зведену інформацію Держконтрольсільгосппроду. ( Текст взято з сайту "Законодавство України" )
Додаток 1 до Порядку
Найменування переробного підприємства
ПОГОДЖЕНО
_____________________________________________ (посада керівника управління агропромислового розвитку районних, головного управління агропромислового розвитку обласних, управління промисловості та агропромислового розвитку Севастопольської міської держадміністрацій, Міністерства аграрної політики Автономної Республіки Крим та споживчого товариства) М.П.
____________ ______________________________ (підпис) (ініціали та прізвище)
___ ____________ 20__ р.
ПОПЕРЕДНІЙ РОЗРАХУНОК обсягу надходження і спрямування сум податку на додану вартість, нарахованого на вартість поставлених молока, молочної продукції, м'яса та м'ясопродуктів, виготовлених з поставлених сільськогосподарськими товаровиробниками молока та м'яса в живій вазі (у розрізі видів сільськогосподарських тварин) за _____________________ 20__ року (найменування місяця)
1. Обсяги і вартість молока та м'яса в живій вазі, які поставляють сільськогосподарські товаровиробники:
а) кількість, тонн _________________________________________;
б) ціна без урахування податку на додану вартість, гривень за тонну ___________________________________________________________;
в) вартість без урахування податку на додану вартість, тис. гривень __________________________________________________________
2. Виручка від реалізації готової продукції, виготовленої з поставлених сільськогосподарськими товаровиробниками молока та м'яса в живій вазі, без урахування податку на додану вартість, тис. гривень* ____________________________________________________
3. Сума податку на додану вартість поставленої готової продукції (рядок 2 х 20 : 100), тис. гривень _____________________
4. Сума податку на додану вартість, нарахована (перерахована) постачальникам товарів (робіт, послуг) тис. гривень ______________
5. Сума податку на додану вартість, яка підлягає зарахуванню на небюджетний рахунок:
а) усього (рядок 3 - рядок 4), тис. гривень ________________;
б) у відсотках до податку на додану вартість поставленої готової продукції (рядок 5а : рядок 3 х 100) _____________________
6. Розмір дотації сільськогосподарським товаровиробникам за поставлені ними молоко та м'ясо в живій вазі (рядок 5а : рядок 1в х 100), копійок на 1 гривню _________________
7. Авансована виплата дотацій сільськогосподарським товаровиробникам (разом з оплатою за молоко та м'ясо в живій вазі), тис. гривень ______________________________________________ Текст взятo з сайта "Законодавство України"
Директор ____________ __________________________ (підпис) (ініціали та прізвище)
Начальник планово-економічного відділу
____________ __________________________ (підпис) (ініціали та прізвище)
Головний бухгалтер ____________ __________________________ (підпис) (ініціали та прізвище)
М.П.
___ _____________ 20__ р.
______________ * За окремими розрахунками. { Документ підготовлено у Верховній Раді України }
Додаток 2 до Порядку
РОЗРАХУНОК дотацій сільськогосподарським товаровиробникам за поставлені переробним підприємствам
_______________________________ (молоко та м'ясо в живій вазі) за _____________________ 20__ року (найменування місяця)
----------------------------------------------------------------------------------------
|Поряд-| Наймену- |Закуплено за приймальними| Сума | Донараховано | Перерахування,|
|ковий | вання | квитанціями |подат-| дотацій | гривень |
|номер |сільсько- | |ку на | | |
| |господар- |-------------------------|додану|-------------------+---------------|
| | ського |кіль- | вар-| нараховано | вар- |копійок на|загальна|фак- |підлягає |
| | товаро- |кість |тість| дотацій |тість,| 1 гривню | сума |тично|перера- |
| |виробника,|молока|моло-| авансом | що | вартості |(графа 8|пере-|хуванню |
| | що | та |ка та| |надій-|молока та |(разом) |рахо-|сільсь- |
| |поставляє |м'яса |м'яса|------------| шла | м'яса в |х графу |вано |когоспо- |
| |молоко та | в | в |зага-| ко- | для |живій вазі|4), | |дарському|
| | м'ясо у |живій |живій|льна |пійок |зара- | без |гривень | |товарови-|
| | живій |вазі, | вазі|сума,| на 1 |хуван-|урахування| | | робнику |
| | вазі |кілог-| без |гри- |грив- |ня на |податку на| | | різниця |
| | |рамів | ура-|вень | ню |небю- |додану | | | (графа |
| | |(цент-|хува-| | вар- |джет- |вартість | | | 7 - |
| | |нерів)| ння | |тості | ний |(грифа 7 -| | |графа 10)|
| | | |пода-| |молока|раху- |графа 5) :| | | |
| | | | тку | | та | нок, |графу 4) | | | |
| | | | на | |м'яса | гри- | | | | |
| | | |дода-| | в | вень | | | | |
| | | | ну | |живій | | | | | |
| | | | вар-| | вазі | | | | | |
| | | | ті- | | без | | | | | |
| | | | сть,| |ураху-| | | | | |
| | | | гри-| |вання | | | | | |
| | | | вень| |подат-| | | | | |
| | | | | |ку на | | | | | |
| | | | | |додану| | | | | |
| | | | | | вар- | | | | | |
| | | | | |тість | | | | | |
|------+----------+------+-----+-----+------+------+----------+--------+-----+---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
----------------------------------------------------------------------------------------
_______________ Разом

25.02.2010

АГРАРНАЯ НЕДЕЛЯ В ЦИФРОВОМ ФОРМАТЕЧИТАЙТЕ ON-LINE
НовостиНовости-ЭКОНОМИКА - Новости-АГРОБИЗНЕС - Новости-ПОТРЕБРЫНОК - Новости-КОМПАНИИ - Новости-ЗА РУБЕЖОМ - Новости-ДОСУГ
ПубликацииИтоги недели - Актуальная статья - Законодательство - Пресс-релизы - Анонсы - Досье - Семена - Бизнес-справка - Инфографика
ПодпискаАграрная неделя - Агрообзоры - Продукты
РекламаРеклама в журнале - Реклама на сайте
ПроектыСПЕЦПРОЕКТ МРИЯ - КЛУБ KUHN - ФОРУМ "AGRO-2013" - МОЛОЧНЫЙ МИР-2008 - УДОБРЕНИЯ-2010 - КОНКУРС. АГРОБАНК
СтатистикаПолевые работы - Запасы продовольствия
Для клиентовАгро Перспектива - Аграрная Неделя - «Агро Новости» Daily - «Зерно & Цены» - Агро+ «Зерно» - Агро+ «Зерно» (Monthly) - Агро+ «Масличные» - «Масличные & Цены» - Масличные (Monthly) - АГРО+ Молоко (Weekly) - «Молоко & Цены»  (Daily) - АГРО+ Молоко (Monthly) - Агро+ «Сахар» - «Сахар & Цены» - АГРО + Сахар (Monthly) - Агро+ «Мясо» - АГРО + Удобрения - Прайс Агро - Цены и торговля
АГРО ТВПЕРСПЕКТИВА - КРАЩИЙ ГОСПОДАР - СІЛЬСЬКИЙ ЧАС - АГРОКОНТРОЛЬ - МИНСЕЛЬХОЗ РОССИИ - ДРУГОЕ
О НАСО нас - Контакты - Наши вакансии - Новости сайта - Сервис сайта
2002 -2020 © ООО «Аграрика»
Все права защищены. Копирование и использование материалов разрешается
только с указанием гиперccылки на сайт www.agroperspectiva.com,
как на источник информации.