На главную страницу  На главную страницу     Поиск по сайту  Поиск по сайту     Написать письмо  Написать письмо     Карта сайта  Карта сайта
Агро Перспектива
Мы есть на: 
   
 


Главная > Публикации > Актуальная статья

ПЛАНИ ТА РЕЗУЛЬТАТИ

Аграрна історія пишеться не в коридорах Мінекономіки чи Мінагрополітики. Реальне життя вирує на полях, де набирає оберти посівна. Господарства - великі чи маленькі- пишуть власну історію в різних куточках країни - від Львівської до Харківської областей.
Який він агропромисловий комплекс різних регіонів України? Поговоримо.

ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ

Представники департаменту АПР Запорізької облдержадміністрації знайшли трохи часу та розповіли «Агро Перспективі» про плани на поточний сезон.

Які основні завдання Департаменту на 2021 рік?
Відповідно до Положення про Департамент агропромислового розвитку Запорізької обласної державної адміністрації основними завданнями Департаменту є:
забезпечення реалізації державної аграрної політики, розроблення та виконання регіональних інноваційно-інвестиційних та інших програм і прогнозів розвитку галузей агропромислового виробництва;
участь у формуванні та реалізації соціальної політики на селі, сталого розвитку регіонального агропромислового ринку і сільських територій регіону та об’єднаних територіальних громад Запорізької області;
організація роботи з питань землеробства, племінної справи, наукового і кадрового забезпечення, охорони праці та техніки безпеки;
участь у реалізації державної політики, спрямованої на раціональне використання земельних ресурсів, їх захист та відтворення;
участь у формуванні та забезпеченні реалізації державної політики, спрямованої на розвиток агропромислового комплексу та гарантування продовольчої безпеки держави.
На 2021 рік в агропромисловому комплексі Запорізької області планується виробництво:
зернових культур - 2811,3 тис. тонн,
соняшника - 837,0 тис. тонн,
картоплі - 212,5 тис. тонн,
овочів - 270,8 тис. тонн,
реалізація худоби та птиці
(у живій вазі) - 65,1 тис. тонн,
молока - 212,9 тис. тонн,
яєць - 664,7 тис. тонн.Наскільки область готова до відкриття ринку земель сільськогосподарського призначення? Чи багато є спірних земель?
За інформацією Головного управління Держгеокадастру у Запорізькій області:
Проведення державної інвентаризації земель (несільськогосподарського призначення).
Відповідно до Порядку проведення інвентаризації земель, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 05.06.2019 № 476 "Про затвердження Порядку проведення інвентаризації земель та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України", з метою встановлення місця розташування об’єктів землеустрою, їх меж, розмірів, правового статусу, виявлення земель, що не використовуються, нераціонально або не за цільовим призначенням, виявлення і консервації деградованих сільськогосподарських угідь і забруднених земель, встановлення кількісних та якісних характеристик земель, необхідних для ведення Державного земельного кадастру, здійснення державного контролю за використанням та охороною земель і прийняття на їх основі відповідних рішень органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування проводиться інвентаризація земель.
Державна інвентаризація земель проводиться шляхом формування земельних ділянок незалежно від форми власності, визначення їх угідь та у разі потреби віднесення таких земельних ділянок до певних категорій для інформаційного наповнення Державного земельного кадастру.
З Державного бюджету України на проведення інвентаризації земель державної власності по Запорізькій області у 2020 році виділено 6194600 грн. За вказані кошти планувалося про інвентаризувати 36800 га несформованих земельних ділянок державної власності несільськогосподарського призначення та земельних ділянок державної власності, відомості про які відсутні у ДЗК, для наповнення ДЗК.
На кінець 2020 року площа проінвентаризованих земель державної власності склала 17940,2295 га, з них: землі природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення - 6606,9128 га, землі лісогосподарського призначення - 11333,3167 га.
Інвентаризація земель сільськогосподарського призначення державної власності
По Запорізькій області за станом на 01.01.2016 в адміністративних межах області обліковується 2718,3 тис. га земель, із них - 2297,9 тис. га земель сільськогосподарського призначення, з них сільськогосподарських угідь 2241,7 тис. га, у тому числі рілля - 1903,6 тис. га.
На цей час відбувається реформа децентралізації в Україні як один із пріоритетних завдань, що сприятиме розвитку місцевого самоуправління і економічного розвитку країни в цілому.
Станом на 01.01.2020 року проведено інвентаризацію земель сільськогосподарського призначення державної власності за межами населених пунктів із внесенням у Державний земельний кадастр земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної власності Запорізької області на загальну площу 171,092 га.
Із них у 2013 році території Запорізької області проведено інвентаризацію земель сільськогосподарського призначення державної власності за межами населених пунктів Запорізької області на загальну площу 102,529 тис. га.
В рамках децентралізації, з 1 лютого 2018 року, на виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 31 січня 2018 р. № 60-р «Питання передачі земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної власності у комунальну власність об’єднаних територіальних громад» Головним управлінням було вжито заходи з формування земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної власності в межах, визначених перспективним планом формування територій громад, шляхом проведення інвентаризації земель сільськогосподарського призначення державної власності для подальшої їх передачі у комунальну власність відповідних об’єднаних територіальних громад згідно із статтею 117 Земельного кодексу України. Так, проведено інвентаризацію земель сільськогосподарського призначення державної власності за межами населених пунктів Запорізької області на загальну площу 68,563 тис. га, із них безпосередньо у 2019 році - 33,850 тис. га.
Передача земель сільськогосподарського призначення державної власності у комунальну власність об’єднаним територіальним громадам
З метою прозорого формування дохідної частини місцевих бюджетів в частині плати за землю та стимулювання територіальних громад до їх добровільного об’єднання у 2018 році Кабінетом Міністрів України був ініційований процес передачі земель сільськогосподарського призначення державної власності у комунальну власність об’єднаним територіальним громадам. Зазначене питання було врегульоване розпорядженням Кабінету Міністрів України від 31 січня 2018 № 60-р.
Згідно
плану-графіку передачі земель об’єднаним територіальним громадам на території Запорізької області, за період 2018–2019 роки 43 громадам передано у комунальну власність земельні ділянки, площа яких складає 117612,26 га земель сільськогосподарського призначення державної власності.
На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 16.11.2020 № 1113 "Деякі заходи щодо прискорення реформ у сфері земельних відносин" та наказу Держгеокадастру від 17.11.2020 №485 "Деякі питання передачі земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної власності до комунальної власності", Головним управлінням Держгеокадастру у Запорізькій області в порядку статті 117 Земельного кодексу України, було здійснено заходи по передачі земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної власності, в тому числі, що перебувають в користуванні, у комунальну власність територіальних громад. Так, впродовж 2020 року 61 територіальній громаді передано у комунальну власність земельні ділянки загальною площею 54 620,0989 га.
У 2021 році Головним управлінням буде здійснена передача земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної власності у комунальну власність, які наразі включені до переліків земельних ділянок, права на які виставляються на земельні торги, після оприлюднення результатів земельних торгів та укладення договорів оренди (емфітевзису) таких земельних ділянок; щодо яких надано дозволи на розроблення документації із землеустрою, у разі, коли до 15 грудня 2020 р. документацію із землеустрою не подано на затвердження до Головного управління.
Напрямок топографо-геодезичної і картографічної діяльності.
Відповідно до Закону України «Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність» від 23.12.1998 № 353-ХІV роботу відділу державного геодезичного нагляду Головного управління Держгеокадастру у Запорізькій області спрямовано на забезпечення дотримання юридичними та фізичними особами вимог нормативно-технічної документації, стандартів під час виконання топографо-геодезичних і картографічних робіт, встановленого порядку обліку, зберігання, використання та розпоряджання топографо-геодезичними і картографічними матеріалами, режиму охорони геодезичних пунктів, що досягається шляхом проведення планових та позапланових перевірок суб’єктів господарювання, працюючих у галузі топографо-геодезичної і картографічної діяльності.
За результатами моніторингу виконання робіт з оновлення топографічних планів масштабів 1:2000 та 1:5000 встановлено, що станом на 31.12.2020 року оновлено 214 топографічних планів населених пунктів, роботи по оновленню ще 28 топографічних планів населених пунктів виконуються.
Відділом державного геодезичного нагляду головного управління Держгеокадастру у Запорізькій області забезпечено виконання вимог законодавства, а саме до Держкартгеофонду протягом року передано 19 матеріалів результатів топографо-геодезичних робіт.
Проведено 2 планових перевірки щодо додержання суб’єктами господарювання вимог законодавства у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності, з них 2 суб’єкти відмовились від проведення перевірки. З планові перевірки щодо додержання суб’єктами господарювання вимог законодавства у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності не проведено.
Перевірено відповідність нормативно-технічній документації технічного стану 33 геодезичних пунктів планової мережі та 25 пунктів висотної (нівелірної) мережі. До Державного картографо-геодезичного фонду України від суб’єктів господарювання надійшли матеріали з обстеження геодезичних пунктів у кількості 93 штук.

Внесення до Державного земельного кадастру відомостей про земельні ділянки, право власності (користування) на які виникло до 2004 року та посвідчене відповідними державними актами та договорами оренди.
З метою виконання Указу Президента України від 22.07.2019 № 542/2019 "Про заходи щодо протидії рейдерству" Головним управлінням, починаючи з листопада 2019 року проводилася робота з інформування органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств державної та комунальної форми власності, установ, організацій, з метою здійснення останніми організації робіт з розробки документації із землеустрою для подальшого внесення до Державного земельного кадастру відомостей про земельні ділянки, право власності (користування) на які виникло до 2004 року та посвідчене відповідними державними актами та договорами оренди.
За результатами відповідної комунікації на сьогоднішній день внесено до Державного земельного кадастру відомості по 5902 державним актам на право постійного користування землею та право власності на землю на загальну площу 20875 га.
Робота в цьому напрямку продовжується на постійній основі.
Виявлення та виправлення помилок в Державному земельному кадастрі
З метою належного функціонування Державного земельного кадастру, забезпечення внесення інформації до нього, користування даними Державного земельного кадастру, забезпечення реалізації прав власників та користувачів земельних ділянок, у 2019–2020 Головним управлінням було проведено роботу з виявлення та виправлення помилок в ДЗК, зокрема:
- кількість помилок, пов’язаних з перетином меж земельних ділянок - 977;
- кількість помилок, що містяться в координатах поворотних точок меж земельних ділянок - 4999;
- кількість помилок, пов’язаних із наявністю в ДЗК відомостей про земельні ділянки без виданих правовстановлюючих документів - 9;
- кількість помилок, пов’язаних із наявністю в ДЗК відомостей про земельні ділянки з виданими правовстановлюючими документами до 2004 -1956.
Всі
виявлені помилки виправлені, робота в даному напрямку по нововиявленим помилкам продовжується на постійній основі.
Встановлення меж населених пунктів та внесення відомостей до Державного земельного кадастру.
Відповідно до ст. 173, 174 Земельного кодексу України, згідно з вимогами Закону України «Про Державний земельний кадастр» відомості про межі адміністративно-територіальних одиниць вносяться до Державного земельного кадастру на підставі проектів землеустрою щодо встановлення та зміни меж адміністративно-територіальних одиниць.
Відомості про межі адміністративно-територіальних одиниць, які були встановлені до набрання чинності Законом України «Про землеустрій», вносяться до Державного земельного кадастру на підставі проектів формування території і встановлення меж сільських, селищних рад.
Відповідно до відомостей Державного земельного кадастру станом на 31.12.2019 до Державного земельного кадастру внесено відомості щодо встановлення та зміни меж населених пунктів у кількості 373.
У 2020 році до Державного земельного кадастру внесено відомості щодо встановлення та зміни меж 87 населених пунктів.
Робота і надалі продовжується на постійній основі.
Проведення оновлення нормативної грошової оцінки земель населених пунктів.
Проведення нормативної грошової оцінки земель населених пунктів передбачено статтями 13, 18 Закону України «Про оцінку земель» (далі - Закон), її результати використовуються для визначення розміру земельного податку, орендної плати за земельні ділянки державної та комунальної власності, розробки показників та механізмів економічного стимулювання раціонального використання та охорони земель. При цьому, проведення повторної нормативної грошової оцінки земель населених пунктів повинне здійснюватися щонайменше один раз на 5–7 років.
Вказані роботи відносяться до заходів першочергового значення, що впливають на дохідну частину місцевих бюджетів. Держгеокадастром доведено алгоритм дій щодо здійснення координації роботи органів місцевого самоврядування з оновлення нормативної грошової оцінки земель населених пунктів (підготовлений та надісланий листом Держгеокадастру від 31.01.2020 № 22–28–0.22–957/2–20), який необхідно виконувати.
Станом на 01.01.2021 року потребують поновлення нормативної грошової оцінки земель майже всі населені пункти Запорізької області - 943 населених пункти із 950.
На сьогодні ситуація щодо оновлення нормативної грошової оцінки земель населених пунктів по Запорізькій області наступна:
Кирилівською селищною радою прийнято рішення від 30.04.2020 № 11 "Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земель населеного пункту Кирилівка Якимівського району Запорізької області", рішення введено в дію 01.01.2021.
Веселівською селищною радою прийнято рішення від 15.06.2020 № 12 "Про затвердження технічної документації нормативної грошової оцінки земель селища міського типу Веселе Веселівського району Запорізької області", рішення введено в дію 01.01.2021.
Слід зазначити, що електронний документ з відомостями нормативної грошової оцінки земель смт. Веселе та смт. Кирилівка до теперішнього часу ще не внесений до Державного земельного кадастру, тому що не пройшов автоматичну перевірку під час внесення до ДЗК.
Технічна документація з нормативної грошової оцінки земель м. Енергодар пройшла державну експертизу землевпорядної документації та передана на затвердження до міської ради м. Енергодар. Головне управління неодноразово зверталось до Енергодарської міської ради з проханням діяти відповідно до норм чинного законодавства та найближчим часом затвердити технічну документацію з нормативної грошової оцінки земель міста Енергодара (листи Головного управління від 01.06.2020 № 18–8-0.192–509/118–20, від 30.09.2020 №18–8-0.192–731/118–20, від 14.01.2021 № 18–23–0.10–141/55–21), але до теперішнього часу документація не затверджена.
Тернівською сільською радою Вільнянського району у травні 2020 року укладено договір з ТОВ «Інститут Ефективних Технологій-Гео» про оновлення нормативної грошової оцінки населеного пункту (село Тернівка). На теперішній час технічна документація з нормативної грошової оцінки земель села Тернівка подана до Держгеокадастру для проведення державної експертизи землевпорядної документації.
Матвіївською сільською радою Вільнянського району 02.11.2020 укладено договір з ТОВ «Інститут Ефективних Технологій - Гео» щодо оновлення нормативної грошової оцінки земель села Матвіївка. Роботи з оновлення нормативної грошової оцінки земель населеного пункту проводяться.
Виконавчим комітетом Бердянської міської ради 14.08.2020 укладено договір з ТОВ «Інститут землеустрою та земельно-правових відносин» на виконання робіт по розробці технічної документації з нормативної грошової оцінки земель міста Бердянська та села Азовського Бердянського району. На теперішній час роботи зі складання технічної документації з нормативної грошової оцінки земель міста Бердянська завершуються. Технічна документація з нормативної грошової оцінки земель села Азовського пройшла державну експертизу землевпорядної документації та передана на затвердження до Бердянської міської ради.
Степногірською селищною об’єднаною територіальною громадою Василівського району укладено у квітні 2020 року три договори з ПЕВП «ЗЕМПРОЕКТ» про оновлення нормативної грошової оцінки земель 3 (трьох) населених пунктів (смт Степногірськ, с. Лук’янівське, с. Степове). Роботи з оновлення нормативної грошової оцінки земель вищенаведених населених пунктів проводяться.
Орлянською сільською радою Василівського району укладено у квітні 2020 року договір з ТОВ «Інститут незалежної експертної оцінки» про оновлення нормативної грошової оцінки земель села Орлянське. Роботи з оновлення нормативної грошової оцінки земель села проводяться.
Малобілозерською сільською радою Василівського району 19.11.2020 укладено договори із ТОВ « Земстройпроєкт» про оновлення нормативної грошової оцінки земель села Мала Білозерка та села Нова Білозерка.
Кушугумською селищною радою, Балабинською селищною радою та Широківською сільською об’єднаною територіальною громадою Запорізького району у березні 2020 року укладено 3 договори з ТОВ «Інститут Ефективних Технологій - Гео» про поновлення нормативної грошової оцінки земель З (трьох) населених пунктів (смт. Кушугум, смт. Балабино, с. Відрадне). Роботи з поновлення нормативної грошової оцінки земель населених пунктів проводяться.
Долинською сільською об’єднаною територіальною громадою Запорізького району замовлено роботи щодо оновлення нормативної грошової оцінки земель 6 (шістьох) населених пунктів (села: Долинське, Нове Запоріжжя, Новослободка, Бабурка, Нижня Хортиця, Розумівка).

Яка середня врожайність основних культур у регіоні?
В області у 2020 році за попередніми даними зібрано 2996,3 тис. тонн зерна у початково оприбуткованій масі (88,2 % до 2019 року), при врожайності - 30,5 ц/га (у 2019 році - 34,3 ц/га) (динаміка виробництва зернових культур у 2018–2020 роках наведена у додатку 1). Соняшник зібрано на площі 524,6 тис. га, намолочено 845,5 тис. тонн у початково оприбуткованій масі (82,8 % до 2019 року) при врожайності - 16,1 ц/га (у 2019 році - 19,1 ц/га).
У структурі посівних площ озимі на зерно займають 38,7 % від ріллі. За оперативною інформацією область займає 2 місце в Україні по посіву озимих зернових та 1 місце по посіву озимої пшениці.

Які основні результати роботи АПК регіону за 2020 рік.
Наскільки рік, що минув був вдалий, які основні досягнення в галузі Вам би хотілося відзначити.
У 2020 році аграріями області зібрано майже 3,0 мільйона тонн зернових і зернобобових культур, урожайність склала 30,5 ц/га.
Основною зерновою культурою нашої області є озима пшениця, питома вага якої в валовому виробництві в 2020 році склала 69,6 % при середній врожайності по області 31,6 центнерів з гектара.
Провідною технічною культурою в регіоні є соняшник, оскільки вирощування цієї культури високорентабельне. У 2020 році обсяг виробництва склав 845,4 тис. тонн, урожайність - 16,1 ц/га.
Сівба озимих культур під урожай 2021 року склала 788,1 тис. га (81 % до 2020 року), у тому числі на зерно - 727,3 тис. га (84,3 %).
У структурі посівних площ озимі на зерно займають 38,7 % від ріллі. За оперативною інформацією область займає 2 місце в Україні по посіву озимих зернових та 1 місце по посіву озимої пшениці.
Оскільки Запорізька область знаходиться у зоні ризикованого землеробства, то зрошення є важливою складовою.
В області обліковується 241,3 тис. га зрошуваних земель, у тому числі державних меліоративних систем - 227,5 тис. га і локальних зрошувальних систем (мале зрошення, побудоване за кошти колективних господарств) - 13,8 тис. га.
З метою розширення площ зрошуваних земель та забезпечення їх ефективного використання в області, зокрема:
сільгосптоваровиробниками області за власні кошти придбано та відновлено 45 одиниць дощувальної техніки на суму 76,9 млн. грн.;
відновлено площ поливу та впроваджено краплинного зрошення на площі 2,0 тис. га, фактично виконано робіт на суму 13,1 млн. грн.;
отримано з державного бюджету кошти в обсязі 165,3 млн. грн. для забезпечення роботи меліоративного комплексу області, що дало можливість сільськогосподарським підприємствам збільшити площу поливу в 2020 році на 14,2 тис. га. 
Відновлення та модернізація меліоративних систем дозволить покращити використання зрошувальних земель в області.
Садівництво є однією із традиційних сільськогосподарських галузей Запорізької області, розвиток якої ґрунтується, перш за все, на досить сприятливих ґрунтово-кліматичних умовах для вирощування більшості плодових культур.
Щороку сільськогосподарські підприємства області збільшують площу плодово-ягідних культур.
У 2020 році сільськогосподарські підприємства області за бюджетною програмою «Підтримка розвитку хмелярства, закладення молодих садів, виноградників та ягідників» отримали часткову компенсацію придбання садивного матеріалу та спорудження шпалери на суму 1663,2 тис грн.
Компенсацію отримали 3 підприємства з Василівського, Михайлівського та Якимівського районів. Завдяки Програмі площа багаторічних насаджень збільшилась на загальну площу 60,89 га, в тому числі: яблуня - на 3,5 га, черешня - на 5,2 га, вишня - на 52,19 га.
У області діє Програма розвитку лісового фонду Запорізької області на період до 2022 року. Відповідно до зазначеної Програми у 2020 році лісогосподарськими підприємствами проведено роботи з висадки та висівання лісу на площі 301 га, виконано догляд за лісовими культурами на площі 2243 га, проведено роботи з обробітку ґрунту під лісові культури на площі 301 га.
На виконання робіт зі створення захисних лісових насаджень використано коштів у загальній сумі 3 млн. грн.
Також у 2020 році проведено догляд за протипожежними мінералізованими смугами протяжністю 8368 км, створено нових протипожежних мінералізованих смуг протяжністю 189 км.
На виконання робіт зі створення мінералізованих смуг та догляду за ними використано кошти у загальній сумі 1 млн. грн.
Заходи з реалізації Програми проведено наступними державними підприємствами: ДП «Бердянське лісове господарство», ДП «Запорізьке лісомисливське господарство», ДП «Кам’янсько-Дніпровське лісове господарство», ДП «Мелітопольське лісомисливське господарство», ДП «Пологівське лісомисливське господарство».

Скільки інвестиційних проектів (пов’язаних з АПК) реалізується в області?
Перспективи подальшого розвитку галузі тваринництва тісно пов’язані з реалізацією інвестиційних проєктів, зокрема за рахунок реконструкції та будівництва тваринницьких приміщень, закупівлі нового обладнання та устаткування, продуктивного поголів’я сільськогосподарських тварин і птиці.
Зокрема, у Кам`янсько-Дніпровському районі ПрАТ «Племзавод „Степной» здійснює будівництво тваринницького приміщення для утримання та вирощування ремонтного молодняка свиней на 1500 голів, розпочате у минулому році. Завершення та введення в дію об’єкта очікується у ІІ кварталі 2021 року.
У Вільнянському районі ТОВ „Біляївський свинокомплекс" здійснює реконструкцію тваринницького приміщення для утримання та вирощування свиней на 3000 голів, розпочате у минулому році. Завершення та введення в дію об’єкта очікується у ІV кварталі 2021 року.
Реалізація інвестиційного проєкту здійснюється за власні кошти господарства.
Також, у найближчі 2–3 роки сільгосппідприємствами Бердянського та Михайлівського районів планується введення в експлуатацію об’єкти інфраструктури для зберігання сільськогосподарської продукції, а саме: 2 фруктосховища ємністю 2,5 тис тонн та 1 овочесховище ємністю 1,0 тис. тонн.

ВІННИЧЧИНА

Вінниччина має потужний агропромисловий комплекс, основу якого складають 844 сільськогосподарських підприємства, з них 1836 фермерських господарств, 273,5 тис. особистих селянських господарств, понад 130 великих підприємств харчової та переробної промисловості, біля 400 малих переробних підприємств, 103 агросервісних підприємств та організацій, науково-дослідні станції, Вінницький національний аграрний університет, 8 коледжів та 1 технікум, Інститут кормів і сільського господарства „Поділля" Національної академії аграрних наук України.
Площа сільськогосподарських угідь Вінницької області становить 2012,0 тис. га, з них 1730,4 тис. га ріллі. В тому числі у власності і користуванні сільгоспвиробників області знаходиться 1838,2 тис. га сільгоспугідь, з них 1667,3 тис. га ріллі, з яких використовують сільськогосподарські підприємства (вкл. фермерські господарства) - 1267,2 тис. га с/г угідь, з них ріллі - 1233,8 тис. га. 
Природно-кліматичні
умови регіону сприятливі для розвитку землеробства та тваринництва. Питома вага області в загальнодержавному виробництві сільгосппродукції в 2020 році склала 8,0 %, у виробництві продукції рослинництва - 6,5%, продукції тваринництва - 12,9%.
В 2020 році по всіх категоріях господарств виробництво валової продукції сільського господарства склало 47,98 млрд грн (в постійних цінах 2016 року), в тому числі в галузі рослинництва - 30,14 млрд грн (62,8%), в галузі тваринництва - 17,84 (37,2%). Частка сільськогосподарських підприємств у виробництві продукції сільського господарства складає 71,9%, господарств населення - 28,1%.Аграрний сектор області за підсумками 2020 року займає перше місце в сільському господарстві за обсягами виробництва валової продукції сільського господарства. Друге місце - по виробництву валової продукції сільського господарства на 1 особу.
В галузі рослинництва Вінницька область займає лідируючі позиції в загальнодержавному виробництві з виробництва цукрових буряків, картоплі та гречки. Входить до п’ятірки найбільших виробників зернових культур.
По всіх категоріях господарств області у 2020 році зернові культури намолочено за попередніми даними в обсязі 4223,8 тис. тонн зерна, середня урожайність - 47,7 ц/га. В тому числі пшениці намолочено 1397,3 тис. тонн зерна (урожайність - 44,0 ц/га), кукурудзи на зерно - 2412,4 тис. тонн зерна (урожайність - 52,8 ц/га), ячменю - 364,5 тис. тонн зерна (урожайність - 40,7 ц/га).
Накопано цукрових буряків в обсязі 1931,8 тис. тонн (урожайність - 398,3 ц/га), вироблено соняшнику - 785,5 тис. тонн (урожайність - 27,2 ц/га), сої - 149,8 тис. тонн (урожайність - 14,5 ц/га). Валовий збір картоплі склав 1907,8 тис. тонн, овочевих культур - 431,0 тис. тонн, плодів та ягід - 198,4 тис. тонн.
Темпи виробництва валової продукції тваринництва за січень-грудень 2020 року склали 100,6 % до попереднього року, в тому числі по сільськогосподарських підприємствах - 102,7 %.
За січень-грудень 2020 року всіма категоріями господарств вироблено 728,4 тис. тонн молока, м’яса (реалізація) - 653,0 тис. тонн, яєць - 868,5 млн. штук. В порівнянні із попереднім роком зросли обсяги виробництва м’яса на 2,9 %. В сільськогосподарських підприємствах вироблено 212,3 тис. тонн молока, вирощено 601,5 тис. тонн м’яса, реалізовано 606,5 тис. тонн м’яса, одержано 369,7 млн. шт. яєць. Молочна продуктивність корів становила 7222 кг молока.
Чисельність поголів’я сільськогосподарських тварин в усіх категоріях господарств становила: 200,5 тис. гол. великої рогатої худоби, в тому числі 120,8 тис. гол. корів, 239,8 тис. гол. свиней, 28,2 тис. гол. овець і кіз, 33,6 млн. гол. птиці. В тому числі у сільськогосподарських підприємствах утримувалося: 79,3 тис. гол. великої рогатої худоби, в тому числі 30,7 тис. гол. корів, 101,3 тис. гол. свиней, 3,4 тис. гол. овець і кіз, 25,8 млн. гол. птиці.
Серед регіонів України область лідирує по чисельності поголів’я птиці та займає другу позицію за чисельністю поголів’я великої рогатої худоби, в тому числі корів.
За січень-грудень 2020 року зовнішньоторговельний оборот продукції АПК склав 1,16 млрд. дол. США, що на 6,1% менше минулого року. Підприємствами аграрного сектору регіону було експортовано сільськогосподарської продукції та готових продуктів харчування на суму 1061,8 млн. дол. США, в порівнянні з аналогічним періодом минулого року експорт аграрної продукції знизився на 6 %. В загальній структурі експорту Вінницької області продукція агропромислового комплексу складає 77,1 %. Структура експорту продукції АПК: жири та олії тваринного або рослинного походження - 38,2 % (2019 рік - 27,7 %), продукти рослинного походження - 35,6 % (2019 рік - 42,8 %), готові харчові продукти - 19,3 % (2019 рік - 18,5 %), живі тварини і продукти тваринного походження - 6,9 % (2019 рік - 11,0 %). Імпортовано за цей період всього продукції АПК загальною вартістю 55,0 млн. дол. США, що на 6 % менше ніж у відповідному періоді минулого року (2019 року - 60,3 млн. дол. США).
Капітальні інвестиції в агропромисловий комплекс Вінницької області за січень-грудень 2020 року склали 4580,0 млн. грн., що становить 45,8 % загального обсягу освоєних капітальних інвестицій області, та на 40,5 % менше до попереднього року (7696,2 млн. грн. у січні-грудні 2019 року).
Протягом 2020 року в АПК області завершено реалізацію 65 інвестиційних проєктів, в тому числі в рослинництві - 17 проєктів, в тваринництві - 4 проєкти, 20 проєктів по розширенню інфраструктури зберігання сільськогосподарської продукції, 12 проєктів в харчовій та переробній промисловості та 12 інших проєктів в аграрній сфері.
Для здійснення господарської діяльності сільгоспвиробники області активно застосовується механізм аграрних розписок. За період з 2015 р. по 01.03.2021р. сільгоспвиробниками Вінницької області всього укладено 432 аграрних розписки, що дало можливість додатково залучити в сільськогосподарське виробництво понад 1,7 млрд. грн.
За січень-грудень 2020 року середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника в сільському господарстві області становила 10780,66 грн. В порівнянні з 2019 року зросла на 6,0 %, та складає 104,7 % до середнього рівня оплати праці в економіці області.
Середньооблікова чисельність штатних працівників за січень-грудень 2020 року скоротилась на 11,7% в порівнянні з відповідним періодом 2019 року та складає 26454 особи.

ЖИТОМИРЩИНА

Агропромисловий комплекс області, складовими якого є сільське господарство та харчова промисловість, працює над забезпеченням продовольчої безпеки регіону та держави в цілому, нарощенням виробництва продукції аграрної галузі, підвищенням соціальних стандартів життя сільського населення.
За січень-грудень 2020 року всіма категоріями господарств вироблено валової продукції сільського господарства у постійних цінах 2016 року на загальну суму 26033,0 млн грн, що на 1329,6 млн грн менше, як у 2019 році, у т. ч. продукції рослинництва на суму 20694,3 млн грн, що на 1326,5 млн грн менше, тваринництва - 5338,7 млн грн, що на 3,1 млн грн менше.
Індекс сільськогосподарського виробництва склав 95,1% (по даному показнику область на 12-му місці серед регіонів держави), індекс продукції галузі рослинництва - 94,0% (12-те місце), тваринництва - 99,9% (6-те місце).
За даними оперативного моніторингу у 2020 році аграріями вирощено 2564,0 тис. тонн зерна, що на 174,0 тис. тонн (7%) менше як у 2019 році, середня урожайність складає 49,1 ц/га.
Із технічних культур зібрано: 235,7 тис. тонн сої, 110,6 тис. тонн ріпаку, 330,8 тис. тонн соняшнику, 443 тис. тонн цукрового буряка.
У 2020 році вирощено 1770,7 тис. тонн картоплі, 405,1 тис. тонн овочів та 42,5 тис. тонн плодів та ягід.
Під урожай 2021 року озимі зернові культури посіяно на площі 140,6 тис. га (108% до прогнозу), у тому числі посіяно: 117,3 тис. га пшениці (110%), 7,5 тис .га озимого ячменю (100% до прогнозу), 15,8 тис. га озимого жита (100% до прогнозу). Крім того озимий ріпак посіяно на площі 40,0 тис. га, або 100 % до прогнозу.
Станом на 01.01.2021 в усіх категоріях господарств області утримувалось: 168 тис. голів великої рогатої худоби, у т. ч. 97,8 тис. голів корів; 135,5 тис. голів свиней; 21,5 тис. голів овець та кіз; 7191,1 тис. голів птиці. По чисельності великої рогатої худоби, у т.ч. корів область перебуває на четвертому місці у рейтингу серед усіх регіонів держави, по чисельності поголів’я птиці - на восьмому.
Уже декілька років поспіль область утримує четверте місце серед регіонів України по виробництву молока. Протягом січня-грудня 2020 року вироблено 505,8 тис. тонн молока. Найбільшими виробниками молока в області є сільськогосподарські підприємства Попільнянського, Новоград-Волинського, Овруцького, Ружинського та Баранівського районів.
У 2020 році в аграрному секторі вироблено 705,8 млн штук яєць, 22 тонни вовни, реалізовано на забій худоби і птиці у живій вазі 84,4 тис. тонн. Найбільше реалізовано на забій сільськогосподарських тварин у живій масі у Коростенському, Овруцькому, Пулинському, Попільнянському, Брусилівському, Новоград-Волинському, Ружинському, Любарському та Черняхівському районах.
Агроформуваннями області у січні-грудні 2020 року вирощено (у живій масі) 18,1 тис. тонн худоби і птиці, що на 12,2%, або на 2,0 тис. тонн більше відповідного періоду минулого року. У структурі вирощування худоби та птиці у живій масі 56,5% займає вирощування свиней, 31,3% - ВРХ, 12% - птиця, 0,2 - інших тварин.Позитивний вплив на виробництво сільськогосподарської продукції має реалізація заходів Програми розвитку агропромислового комплексу Житомирської області на 2016–2020 року (далі Програма) та отриманої фінансової підтримки на розвиток агропромислового комплексу із обласного бюджету.
У 2020 році на виконання Програми розвитку агропромислового комплексу Житомирської області на 2016–2020 роки аграрії отримали із обласного бюджету фінансування у сумі 4305,4 тис. грн.
За попередніми даними моніторингу у 2020 році у розвиток агропромислового комплексу області залучено 999,4 млн грн інвестиційних коштів, з них: для придбання техніки та технологічного обладнання - 278,5 млн грн, будівництво і реконструкцію - 585,7 млн грн, формування основного стада - 67,7 млн грн, 67,5 млн грн - інші напрями.
У 2020 році інвестиційні кошти спрямовувались на реконструкцію та будівництво чотирьох зерносушильних комплексів, шести молочно-товарних комплексів, трьох свинокомплексів, приміщення для утримання курчат бройлерів.
В 2020 році розширено площі плодово-ягідних насаджень на площі 390,6 га, у т.ч. ягідних - 168,6 га, горіхоплідних - 222,0 га. Встановлено системи краплинного зрошення на площі 49,4 га. введено в експлуатацію лінії по сортуванню, пакуванню, та калібруванню ягідної продукції у Радомишльському районі.
У 2020 році посаджено 7,6 га хмелю у сільськогосподарських підприємствах Бердичівського району, побудовано хмелешпалери. закуплено та установлено лінію переробки хмелю.

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ

Підсумки роботи галузі рослинництва за 2020 рік
Загальна посівна площа у 2020 році по всіх категоріях господарств області склала 1 млн 1197 тис га, що на 22 тис га більше в порівнянні з 2019 роком. Зернові культури в структурі посівних площ були розміщені на площі понад 615 тис га, а площа технічних культур становила 401 тис га. Питома вага цих культур становила 51 і 34% відповідно. На значну кількість були збільшені посіви кукурудзи (+ 77 тис га) та соняшника (+ 29 тис га).
При вирощуванні сільськогосподарських культур урожаю поточного року на площі понад 550 тис га застосовано нові енергозберігаючі технології обробітку ґрунту та посіву.
Відповідно до фітосанітарного стану посівів, проводилися заходи боротьби із шкідниками, хворобами та бур’янами всіх сільськогосподарських культур.
За підсумками 2020 року згідно статистичної звітності намолочено 4,0 млн тонн зерна у заліковій вазі, що на 200 тис тонн більше показників попереднього року. Середня урожайність зернових складає 64,9 ц/га, що є третім показником в Україні. Агроформування 19 районів отримали валовий збір зерна понад 100 тис тонн, а в 6 районах цей показник перевищує 200 тис тонн. Найвищий рівень урожайності зерна - понад 80 ц/га - отримали у господарствах Чемеровецького і Шепетівського районів.
Завершено збирання цукрових буряків. Отримано вал цукросировини майже 1,0 млн тонн при середній урожайності 404 ц/га. Вироблено 110 тис тонн цукру, самозабезпеченість у цьому виді продукту становить 220 відсотків.
Валове виробництво сої у 2020 році склало 324 тис тонн при урожайності по області 24,2 ц/га, соняшнику зібрали близько 570 тис тонн при урожайності 32,4 ц/га., показники урожайності цих культур одні з найкращих в Україні.
В області у 2020 році вироблено 1,3 млн тонн картоплі і 220 тис тонн овочів. Середня урожайність цих культур становить 193 ц/га і 199 ц/га відповідно.
Слід відмітити, що вагома частина врожаю 2021 року закладена ще з осені. Озимі зернові культури посіяні на площі 207 тис га (- 29 тис га до попередніх показників). Крім того, озимий ріпак займає - 75 тис га площ, що на 2,5 тис га більше ніж торік. За даними останніх обстежень 99% посівів озимих зернових та ріпаку перебувають у доброму та задовільному стані.
Згідно прогнозу весною 2021 року агроформуванням всіх форм власності необхідно засіяти близько 870 тис га ярини, із них біля 380 тис га планується засіяти зерновими культурами, більше 22 тис га - цукровими буряками, 150 тис га відводиться під сою, близько 180 тис га - під соняшник. Крім того, близько 15 тис га буде відведено під вирощування таких нішевих (малопоширених) культур, як льон, цикорій, розторопша, тощо. Вся посівна площа очікується в межах 1 млн 200 тис га, що на 3 тис га більше попереднього року.
На даний час сільськогосподарські підприємства формують матеріально - технічну базу для організованого проведення комплексу весняно-польових робіт у визначених обсягах та у стислі строки.
У 2020 році за оренду земельних часток (паїв) по області нараховано близько 2,8 млрд грн орендної плати, що на 240 млн. грн. більше ніж торік. Розмір орендної сплати становить 10,5% до вартості землі (у 2019 році становив 9,9%).Підсумки роботи галузі тваринництва за 2020 рік
Тваринництво - це комплекс взаємопов’язаних галузей сільського господарства. Воно забезпечує населення найбільш цінними продуктами харчування. Галузь визначається не тільки високою часткою у виробництві валової продукції, але і великим впливом на економіку, створення робочих місць, розвитком соціальної сфери, переробну та харчову промисловість. Найбільш поширеними напрямами спеціалізації тваринницьких господарств в області в даний час є:
молочне скотарство,
свинарство,
птахівництво.
В області по всіх категоріях господарств утримується 219,3тис голів великої рогатої худоби, в тому числі 123,4тис голів корів, 324,9тис голів свиней, 33,2тис гол овець і кіз та 6,6млн голів птиці. В порівняні до відповідного періоду минулого року чисельність поголів’я молодняку великої рогатої худоби збільшено на 1,2 тис голів, однак поголів’я корів зменшилась на 3,2 тис голів, поголів’я птиці на 1,5 млн голів, збільшено чисельність свиней на 12,7 тис голів, овець на 6,7 тис голів.
За чисельністю поголів’я область в державі займає:
ВРХ - 1 місце,
корів - 1 місце,
свиней - 7 місце,
овець та кіз - 12 місце,
птиці - 10 місце.
За 2020 рік реалізовано 90,7 тис тонн м’яса в живій вазі, вироблено 651,5 тис тонн молока та 973 млн штук яєць. В порівняні з 2019 роком виробництво молока зросло на 2,5%, однак виробництво яйця курячого зменшено на 5,3%, реалізацію м’яса на 9,2%.
За обсягами виробництва область в Україні займає:
молока ІІІ- місце,
з реалізації м’яса - 10 місце,
з виробництва яйця ІІ місце.

Підсумки роботи харчової та переробної промисловості за 2020 рік
Індекс промислової продукції за 2020 рік становив - 98%, переробної - 89,7% з неї виробництва харчових продуктів та напоїв - 82,6%.
Досягнуто збільшення у виробництві з деревини на 29%, у добувній промисловості на 64,7%, постачання електроенергії на 16,8%.
Позитивна динаміка з початку року спостерігалася у виробництві виробів ковбасних на 24,4%, сирів свіжих на 43%, молока і вершків коагульованих, йогуртів, кефіру, сметани та інших ферментованих продуктів на 19,2%, білизни постільної на 51%, виробництво гранул та брикетів з пресованої або агломерованої деревини на 63%, виробництво коробок та ящиків, з паперу або картону гофрованих на 51,8%, виробництво етикеток з паперу чи картону майже в 2 рази, мішків та пакетів з полімерів етилену на 4,7%, виробництво електроенергії на 44,7% та виробництво меблів в загальному на 55%.
У переробній промисловості у 2020 році виробництво продукції зменшилось на 11,3%, у т.ч. у металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і устаткування - на 7,5%, виробництві хімічних речовин і хімічної продукції - на 31,8%, машинобудуванні - на 15,7%, текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів - на 9,5%, виробництві ґумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції - на 3,8%, виробництві харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів - на 17,4%.
У переробній промисловості спад пояснюється тим, що значна частина підприємств під час пандемії зменшила обсяги виробництва або взагалі призупинила його, через втрату ринків збуту, недостатню кількість кваліфікованих працівників внаслідок відтоку робочої сили за кордон, відсутністю замовлень на державних підприємствах в тому числі оборонного значення.
Обсяг реалізованої промислової продукції за 2020 рік становив 47,2 млрд грн, що на 9% більше ніж за відповідний період минулого року. В обсязі реалізації основну частку становила продукція підприємств з постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря - 31,5%, виробництва харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів - 26%, гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції - 18,2%, машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устаткування - 6,2%.
Харчовою промисловістю за 2020 рік реалізовано харчових продуктів та напоїв на суму 12,2 млрд гривень, що залишилося на рівні минулорічного показника і складає 26% в загальному обсязі реалізованої промислової продукції області.
У 2020 році скоротилося виробництво борошна та хлібобулочних виробів на 8,3 і 11,2% по причині зменшення споживання хліба та хлібобулочних виробів у 3 рази.
Також зменшилося виробництво м’яса яловичини та свинини. Причина - зменшено поголів’я сільськогосподарських тварин та його збитковість (19%).
У області в поточному році вироблено 110 тис тонн цукру, що майже в 2 рази менше до минулого року, по причині зменшення посівних площ цукрового буряка на 17% та урожайності. Потреби області у цукрі становлять 90 тис тонн / рік.

(Про АПК інших регіонів України - у наступних публікаціях від команди «АГРО ПЕРСПЕКТИВИ»)

22.04.2021 Обсудить статью


НовостиНовости-ЭКОНОМИКА - Новости-АГРОБИЗНЕС - Новости-ПОТРЕБРЫНОК - Новости-КОМПАНИИ - Новости-ЗА РУБЕЖОМ - Новости-ДОСУГ
ПубликацииИтоги недели - Актуальная статья - Законодательство - Пресс-релизы - Анонсы - Досье - Семена - Бизнес-справка - Инфографика
ПодпискаАграрная неделя - Агрообзоры - Продукты
РекламаРеклама в журнале - Реклама на сайте
ПроектыСПЕЦПРОЕКТ МРИЯ - КЛУБ KUHN - ФОРУМ "AGRO-2013" - МОЛОЧНЫЙ МИР-2008 - УДОБРЕНИЯ-2010 - КОНКУРС. АГРОБАНК
СтатистикаПолевые работы - Запасы продовольствия
Для клиентовАгро Перспектива - Аграрная Неделя - «Агро Новости» Daily - «Зерно & Цены» - Агро+ «Зерно» - Агро+ «Зерно» (Monthly) - Агро+ «Масличные» - «Масличные & Цены» - Масличные (Monthly) - АГРО+ Молоко (Weekly) - «Молоко & Цены»  (Daily) - АГРО+ Молоко (Monthly) - Агро+ «Сахар» - «Сахар & Цены» - АГРО + Сахар (Monthly) - Агро+ «Мясо» - АГРО + Удобрения - Прайс Агро - Цены и торговля
АГРО ТВПЕРСПЕКТИВА - КРАЩИЙ ГОСПОДАР - СІЛЬСЬКИЙ ЧАС - АГРОКОНТРОЛЬ - МИНСЕЛЬХОЗ РОССИИ - ДРУГОЕ
О НАСО нас - Контакты - Наши вакансии - Новости сайта - Сервис сайта
2002 -2021 © ООО «Аграрика»
Все права защищены. Копирование и использование материалов разрешается
только с указанием гиперccылки на сайт www.agroperspectiva.com,
как на источник информации.