На главную страницу  На главную страницу     Поиск по сайту  Поиск по сайту     Написать письмо  Написать письмо     Карта сайта  Карта сайта
Агро Перспектива
Мы есть на: 
   

АГРО ФОТО

ДЕНЬ ПОЛЯ КОНТИНЕНТАЛ ФАРМЕРЗ ГРУПП
 


Главная > Публикации > Законодательство

ПОРЯДОК використання у 2010 році коштів Стабілізаційного фонду для здешевлення кредитів, фінансування інвестиційних проектів

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 23 червня 2010 р. № 496

ПОРЯДОК
використання у 2010 році коштів Стабілізаційного фонду
для здешевлення кредитів, фінансування інвестиційних
проектів, загальнодержавних та державних цільових
програм в агропромисловому комплексі, вирішення питань
матеріально-технічного забезпечення бюджетних
установ агропромислового комплексу

1. Цей Порядок визначає механізм використання у 2010 році коштів Стабілізаційного фонду за напрямом “Здешевлення кредитів, фінансування інвестиційних проектів, загальнодержавних та державних цільових програм в агропромисловому комплексі, вирішення питань матеріально-технічного забезпечення бюджетних установ агропромислового комплексу”, передбаченим пунктом 1 частини першої статті 74 Закону України “Про Державний бюджет України на 2010 рік” (далі — бюджетні кошти).

2. Головним розпорядником бюджетних коштів є Мінагрополітики.

Розпорядниками бюджетних коштів нижчого рівня є Міністерство аграрної політики Автономної Республіки Крим, головні управління агропромислового розвитку обласних, управління промисловості та агропромислового розвитку Севастопольської міської та управління агропромислового розвитку районних держадміністрацій, а одержувачами бюджетних коштів — бюджетні установи та підприємства агропромислового комплексу.

3. Бюджетні кошти виділяються на безповоротній основі у розмірі 2 903 070 тис. гривень для:

1) здешевлення кредитів — надання державної підтримки підприємствам агропромислового комплексу через механізм здешевлення кредитів — 1 011 616 тис. гривень;

2) фінансування інвестиційних проектів:

часткового відшкодування сільськогосподарським товаровиробникам вартості будівництва та реконструкції тваринницьких ферм та комплексів — 1 000 000 тис. гривень;

надання державної фінансової підтримки для створення оптових ринків сільськогосподарської продукції — 200 000 тис. гривень;

3) фінансування загальнодержавних та державних цільових програм в агропромисловому комплексі:

надання державної підтримки для виробництва продукції рослинництва — 258 590,2 тис. гривень, з них для виплати дотацій сільськогосподарським товаровиробникам на 1 гектар посівів цукрового буряку, льону-довгунця — 170 000 тис. гривень, часткової компенсації вартості використаної електроенергії для поливу сільськогосподарських культур на зрошуваних землях — 88 590,2 тис. гривень;

здійснення заходів з охорони та підвищення родючості ґрунтів — 100 000 тис. гривень;

часткової компенсації вартості складної сільськогосподарської техніки вітчизняного виробництва — 150 000 тис. гривень;

відтворення водних живих ресурсів у внутрішніх водоймах та Азово-Чорноморському басейні — 4400 тис. гривень;

проведення селекції у рибному господарстві — 5000 тис. гривень;

запобігання розповсюдженню збудників інфекційних хвороб тварин — 16 000 тис. гривень;

ліквідації наслідків затоплення шахт державного підприємства “Солотвинський солерудник” Тячівського району Закарпатської області — 20 000 тис. гривень;

проведення державних виставкових заходів у сфері агропромислового комплексу — 7000 тис. гривень;

надання державної підтримки сільськогосподарській дорадчій службі — 2000 тис. гривень;

4) погашення кредиторської заборгованості, що виникла у 2009 році, зокрема:

надання державної підтримки сільськогосподарським обслуговуючим кооперативам — 12 062,6 тис. гривень;

виплати бюджетної тваринницької дотації — 71 901,2 тис. гривень;

5) матеріально-технічного забезпечення бюджетних установ агропромислового комплексу, зокрема:

організації діяльності установ у системі агропромислового комплексу — 30 000 тис. гривень;

організації діяльності органів рибоохорони та рибовідтворювальних комплексів — 14 500 тис. гривень.

4. Бюджетні кошти виділяються на поворотній основі у розмірі 130 000 тис. гривень для фінансування загальнодержавних та державних цільових програм в агропромисловому комплексі, зокрема:

надання кредитів фермерським господарствам — 80 000 тис. гривень;

закупівлі племінних нетелів та корів, вітчизняної техніки і обладнання для агропромислового комплексу з наступною реалізацією їх сільськогосподарським підприємствам на умовах фінансового лізингу —50 000 тис. гривень.

5. Бюджетні кошти використовуються згідно з порядками, затвердженими постановами Кабінету Міністрів України від 1 березня 2007 р. № 337 “Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів з відтворення водних живих ресурсів у внутрішніх водоймах та Азово-Чорноморському басейні” (Офіційний вісник України, 2007 р., № 16, ст. 619), від 1 березня 2007 р. № 352 “Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для проведення селекції у рибному господарстві” (Офіційний вісник України, 2007 р., № 16, ст. 624), від 27 червня 2003 р. № 977 “Деякі питання державного резервного насіннєвого фонду” (Офіційний вісник України, 2003 р., № 27, ст. 1319), від 6 травня 2005 р. № 325 “Питання використання коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансової підтримки підприємств агропромислового комплексу” (Офіційний вісник України, 2005 р., № 19, ст. 997), від 25 серпня 2004 р. № 1102 “Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для надання підтримки фермерським господарствам” (Офіційний вісник України, 2004 р., № 34, ст. 2269; 2006 р., № 8, ст. 441; 2009 р., № 69, ст. 2381), від 27 грудня 2001 р. № 1764 “Про затвердження Порядку державного фінансування капітального будівництва” (Офіційний вісник України, 2001 р., № 52, ст. 2374).

Виплата кредиторської заборгованості за 2009 рік здійснюється згідно з порядками, затвердженими постановами Кабінету Міністрів України від 1 липня 2009 р. № 723 “Про затвердження Порядку використання у 2009 році коштів Стабілізаційного фонду для державної підтримки сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів” (Офіційний вісник України, 2009 р., № 53, ст. 1838), від 18 березня 2009 р. № 282 “Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для розвитку тваринництва” (Офіційний вісник України, 2009 р., № 24, ст. 786), від 18 березня 2009 р. № 283 “Про затвердження розмірів бюджетної тваринницької дотації на 2009 рік” (Офіційний вісник України, 2009 р., № 24, ст. 787), від 26 лютого 2009 р. № 153 “Про затвердження Порядку використання у 2009—2013 роках бюджетних коштів, що спрямовуються на підтримку підприємств агропромислового комплексу через механізм здешевлення кредитів” (Офіційний вісник України, 2009 р., № 15, ст. 479), від 9 квітня 2008 р. № 345 “Про затвердження Порядку використання у 2008 році коштів, передбачених у державному бюджеті для державної підтримки виробництва продукції рослинництва на зрошуваних землях” (Офіційний вісник України, 2008 р., № 29, ст. 925).

Закупівля товарів, робіт і послуг за бюджетні кошти здійснюється в установленому законодавством порядку.

Використання бюджетних коштів за визначеними пунктами 3 і 4 цього Порядку напрямами, щодо яких цим пунктом не встановлено порядок їх використання, здійснюється після затвердження Кабінетом Міністрів України відповідних порядків.

6. Мінфін на підставі рішення Кабінету Міністрів України про виділення бюджетних коштів закріплює за головним розпорядником бюджетних коштів бюджетну програму, присвоює їй код програмної та функціональної класифікації видатків і кредитування бюджету та вносить в установленому порядку зміни до розпису державного бюджету.

7. Операції, пов’язані з використанням бюджетних коштів, здійснюються відповідно до Порядку обслуговування державного бюджету за видатками та операціями з надання і повернення кредитів, наданих за рахунок коштів державного бюджету, затвердженого Державним казначейством.

Мінагрополітики спрямовує кошти на реєстраційні рахунки розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня.

8. Бюджетні кошти не виділяються суб’єктам господарювання, яких визнано банкрутами, щодо яких порушено справу про банкрутство, проводиться санація, які реорганізуються або ліквідуються.

9. Розпорядники бюджетних коштів беруть зобов’язання за бюджетними коштами виключно в межах їх фактичних надходжень до Стабілізаційного фонду.

10. Після закінчення бюджетного періоду залишки бюджетних коштів, що обліковуються на рахунках головного розпорядника бюджетних коштів за визначеною бюджетною програмою, не пізніше останнього робочого дня бюджетного року повертаються до Стабілізаційного фонду.

11. Складення та подання фінансової звітності про використання бюджетних коштів, а також контроль за їх своєчасним поверненням та цільовим використанням здійснюються в установленому законодавством порядку.

30.06.2010

АГРАРНАЯ НЕДЕЛЯ В ЦИФРОВОМ ФОРМАТЕЧИТАЙТЕ ON-LINE
НовостиНовости-ЭКОНОМИКА - Новости-АГРОБИЗНЕС - Новости-ПОТРЕБРЫНОК - Новости-КОМПАНИИ - Новости-ЗА РУБЕЖОМ - Новости-ДОСУГ
ПубликацииИтоги недели - Актуальная статья - Законодательство - Пресс-релизы - Анонсы - Досье - Семена - Бизнес-справка - Инфографика
ПодпискаАграрная неделя - Агрообзоры - Продукты
РекламаРеклама в журнале - Реклама на сайте
ПроектыСПЕЦПРОЕКТ МРИЯ - КЛУБ KUHN - ФОРУМ "AGRO-2013" - МОЛОЧНЫЙ МИР-2008 - УДОБРЕНИЯ-2010 - КОНКУРС. АГРОБАНК
СтатистикаПолевые работы - Запасы продовольствия
Для клиентовАгро Перспектива - Аграрная Неделя - «Агро Новости» Daily - «Зерно & Цены» - Агро+ «Зерно» - Агро+ «Зерно» (Monthly) - Агро+ «Масличные» - «Масличные & Цены» - Масличные (Monthly) - АГРО+ Молоко (Weekly) - «Молоко & Цены»  (Daily) - АГРО+ Молоко (Monthly) - Агро+ «Сахар» - «Сахар & Цены» - АГРО + Сахар (Monthly) - Агро+ «Мясо» - АГРО + Удобрения - Прайс Агро - Цены и торговля
АГРО ТВПЕРСПЕКТИВА - КРАЩИЙ ГОСПОДАР - СІЛЬСЬКИЙ ЧАС - АГРОКОНТРОЛЬ - МИНСЕЛЬХОЗ РОССИИ - ДРУГОЕ
О НАСО нас - Контакты - Наши вакансии - Новости сайта - Сервис сайта
2002 -2020 © ООО «Аграрика»
Все права защищены. Копирование и использование материалов разрешается
только с указанием гиперccылки на сайт www.agroperspectiva.com,
как на источник информации.